R C N

RCN je mednarodni dokument, ki ga izda matična krovna galopska organizacija posamezne države za konja in trenerja, ki tekmuje  izven države matične krovne organizacije.

RCN se izda za posamezno dirko. Trener v tem primeru napove datum vrnitve v matično državo.

RCN se izda za obdobje max. 90 dni. Konj se lahko kadarkoli vrne nazaj v matično državo, to pomeni, da prekinja obdobje izdaje 90- dnevnega RCN-a. Vrnitev konja je trener dolžan javiti vodstvu SGD.

Albizia Theme designed by itx