IZREK KAZNI 2015

1/2016 – 5. 01. 2016

 

Stewardi SGD za leto 2015 na osnovi INTERNEGA POROČILA IZVRŠNEGA DIREKTORJA SGD  izrekajo na dan 31. 12. 2015 na onovi 15. čl. toćka 1 in v povezavi s skupščinskimi sklepi 2013, 2014 in 2015 Slovenskega galopskega društva naslednje kazni in opomine:

 

500 € – lastnik KOA d.o.o. nedostavljena dokumentacije registracije pravne osebe, registracije tekmovalnih barv in lastništva konja (LASTNIK KOA d.o.o. NI DOSTAVIL DO 31. 12. 2015 NIĆESAR ¡!!!).

 

250 € – lastnik KOA d.o.o. – nedostojnega obnašanja po telefonu (verbalni napad) do uradne osebe in žalitev uradne osebe preko e. pošte in izvajane mobinga več dni zapovrstjo preko e. pošte .

 

250 € – lastnik KOA d.o.o. – nepotrebno pisarjenje preko e. pošte v tujino in izkazovanje nelegitimnih zahtev lastnika KOA d.o.o.  do druge krovne organizacije ter blatenje SGD tuji krovni organizaciji.

 

500 € – lastnik EURO KLJUKE d.o.o. – nedostavljena dokumentacije registracije pravne osebe, tekmovalnih barv in lastništva konja (LASTNIK EURO KLJUKE d.o.o. NI DOSTAVIL DO 31. 12. 2015 NIĆESAR ¡!!!!!). SGD je trnerju dvakrat naročil naj lastnk uredi registracijo – poudarek LASTNIK.

 

500 € – lastnik EURO KLJUKE d.o.o. – prijavo konja v dirko v tujino brez registracije v STUD BOOK-u Slovenija in brez registracije v SGD. Prav tako je v inšpekcijskem prekršku Uredba EU 504/2008.

 

250 € – trener BOJAN RAČIČ – žalitev  in klevetanje uradne osebe SGD v sms sporočilih –  širjenje žalitev,  neresnic in blatenje  ter razžalitev predsednika društva preko sms sporočil v  širšo javnosti v RS. Trener je žalil v sms sporočilih tudi zasebnost in preko telefona grozil da bo predsednika očrnil v tisku.

 

250 € – trener BOJAN RAČIČ – zavajajoča prijava konja v dirko na HUN, ki ni bil registriran v STUD BOOK-u Slovenija vse do 1.1. 2016 in kršenje čl. 121 točka g in w. Trener je s svojo izjavo preslepil SGD.

 

150 € – lastnik KAROLY KISS – žalitev, psovanje  in grožnje uradni osebi SGD preko telefona

 

Zadnji javni opomin pred izrekom denarne in disciplinske kazni (odvzem licence za 6. mesecev) – jezdec amater PETER POŽAR ml. – nedostojen verbalen odnos do uradne osebe SGD izven dirkalnega dne.

 

Zadnji javni opomin pred izrekom denarne in disciplinske kazni (trajni odvzem licence) – trener IZTOK BAUER – žalitev uradne osebe SGD preko sms sporočila

 

Zadnji javni opomin pred izrekom denarne in disciplinske kazni – trener PRIMOŽ HRIBAR -nedostavljena dokumentacija registracije trenerja za leto 2015.

 

IZREK KAZNI S POJASNILI JE SESTAVNI DEL POROČILA KOMISIJI ZA KONJENIŠKA TEKMOVANJA

*****************************************************

 

2. DIRKLANI DAN – LOŽ pri CERKNICI /2014

Jezdec amater PETER POŽAR

denarna kazen v višini 25 € in javni opomin pred odvzemom licence

nešportno vedenje med samo driko (neustrezno govoričenje napovedovalcu dirk. dne)

nevarno jahanje skozi cilj

nešpotno vedenje po dirki – metanje čelade ob tla

Jezdec Peter Požar je podal ustno opravičilo predsedniku SGD g. Šturmu.

 

3. DIRKALNI DAN – PODČETRTEK

Jezdec amater  ŽAN  SOVAN

denarna kazen v višini 40 € in javni opomin pred odvzemom licence

prekomerna uporaba biča pri konji ki nima možnosti na zmago in to praktično 900 m pred ciljem

nešprtno vedenje po dirki – metanje čelade ob tla

 

Posebni izrek kazni trenerju

Trener IZTOK BAUER ni ravnal skladno s PGD, saj vse do danes 29. okt. 2014 ni prijavil pogin konja katerega je tudi lastnik in ni prijavil kastracije konja GARDAKAPITANY (HUN). Pravila pri trenerjih so nadvse jasna – trener je dolžan sporočiti vsako spremembo pri konjih, ki jih ima v treningu.

Turf zato izreka kazen v obliki javnega opomina ob dejstvu, da če se bo pri trenerju Iztok Baueru tovrstno ravnanje ponovilo bo sledila kazen časovnega odvzema  licence trenerja

 

==================================================================================

 

1. DIRKALNI DAN  – LOŽ pri CERKNICI/ 2013
I
sreda: 18. julij

 Rok RUS – odvzem galopske licence lastnika za 6 mesecev – verbalni napad na štarterja dirkalnega dne

– denarna kazen v višini 1000 € – vstop na dirkalno stezo pred iztekom dirke

Izrek kazni temelji na   44. členu Statuta SGD in 15.členu PGD

Ostali izreki kazni bodo objavljeni kasneje.

 

 

1. DIRKALNI DAN  – LOŽ pri CERKNICI/ 2012

Tone KLINC – 100 € – zamujanje s startom

Urška KLADNIK – 100 € – vstop na dirklano stezo pred iztekom dirke

Kazni poravnane pri blagajni organizatorja.

 

 

2. DIRKALNI DAN  – Imeno pri Podčetrtku

I. KOZMA – javni opomin (kršenje 198. člena PGD). V kolikor bo jockey kršil ta člen naslednjič, bo SGD ukrepal s kaznimi napovedanimi iz dirkalnega dne.

Angel ANGELOV – 25€  (kršenje 201. člena PGD)

Teodor KOLARIČ – 15€   zamujanje v padok,  250€ nekorektnost do uradnih oseb d. dne,  100 € zamujanje s startom.

 

Albizia Theme designed by itx